Skargi i wnioski – informator

Podstawa prawna
ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46)

W Urzędzie Morskim w Gdyni obowiązują następujące godziny przyjęć interesantów:
Dyrektor Urzędu lub wyznaczony przez niego Zastępca przyjmuje interesantów w prawach skarg i wniosków w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca w godzinach od 14.00 do 15.45. Zastępcy Dyrektora oraz kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.15 do 15.15.

Ponadto wszelkie skargi i wnioski można przesyłać na adres mailowy Urzędu Morskiego w Gdyni: umgdy@umgdy.gov.pl lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

Termin załatwiania skarg i wniosków:
do jednego miesiąca

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: