Bezpieczeństwo morskie

Centrum operacyjne Dyrektora Urzędu Morskiego znajduje się w budynku Kapitanatu Portu Gdynia. Mieszczą się tu siedziby służb odpowiedzialnych za merytoryczne i techniczne zapewnienie bezpieczeństwa morskiego, do których należą:

  • Inspektorat Nadzoru i Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego (IRM) wraz ze Służbą VTS;
  • Zespół Spraw Obronnych;
  • Wydział Oznakowania Nawigacyjnego;
  • Oddział Wdrożeń i Utrzymania Systemów IT i Bezpieczeństwa Morskiego.

Centrum operacyjne wyposażone jest w odpowiednią salę wraz z infrastrukturą niezbędną dla pracy zespołu antykryzysowego na wypadek takiej potrzeby.

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: