COVID-19 Informacje

Urząd Morski w Gdyni – regulacje prawne wynikające z COVID-19

 1. Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Morskiego w Gdyni
 2. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Wydziału Dokumentów Marynarskich  /aktualizacja 18.12.2020/
 3. Wytyczne dotyczące przedłużenia ważności zezwoleń na manewrowanie statkiem bez pilota na obszarze portu morskiego w okresie wprowadzonego stanu epidemii COVID-19 /30.12.2020/
 4. Wytyczne Ministra Infrastruktury dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie wprowadzonego stanu epidemii COVID-19  (pdf, 528 KB).
 5. Informacja dla armatorów jachtów morskich stacjonujących w portach położonych poza granicami Polski w związku z COVID-19.
 6. Zniesienie ograniczeń w żegludze krajowej w zakresie ilości przewożonych pasażerów.
 7. Nowe zasady dotyczące odbycia kwarantanny przez marynarzy, rybaków oraz innych członków załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej, a także serwisantów statków oraz inspektorów uznanych organizacji.
 8. Nowelizacja Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń i nakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (pdf. 213 KB) – zwalniająca marynarzy z testów na COVID-19

Międzynarodowe regulacje prawne w zakresie COVID-19

 1. Resolution MSC.473(ES.2)- Recommended Action to Facilitate Ship Crew Change , Access to medical care and seafarer travel during the  COVID-19 pandemic, National Focal Points on Crew Change and Repatriation of Seafarers (eng. pdf, 679 KB)
 2. Coronavirus (COVID-19) – Designation of seafarers as key workers. Circular Letter No.4204/Add.35/Rev.4 (eng.pdf, 315KB)
 3. Guidelines on extending the validity of seafarers’ maritime documents in the period of COVID-19 pandemic state (eng.pdf, 428 KB)
 4. Zalecenia i decyzje rządów państw członkowskich UE w zakresie (link do strony emsa.europa.eu):
  • ważności dokumentów wydawanych marynarzom,
  • odnawiania świadectw zdrowia,
  • inspekcji i przeglądów statków,
  • pilotażu w poszczególnych krajach,
  • ograniczeń dotyczących podróżowania do państw członkowskich,
  • podmian załóg w państwach członkowskich,
  • informacji na temat kwarantanny dla podróżujących,
  • procedur postępowania w przypadku pojawienia się przypadków SARS-Cov-2 na statkach czy w portach.
 5. Komunikat Międzynarodowej Organizacji Morskiej (link do strony IMO.COVID-19) .
 6. Wytyczne dotyczące stopniowego i bezpiecznego wznawiania działalności statków wycieczkowych w Unii Europejskiej w związku z pandemią COVID-19: EU Guidance for Cruise Ship Operatios (eng. pdf, 1,3 MB)

Krajowe regulacje prawne w zakresie COVID-19

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: