COVID-19 Informacje

 1. Coronavirus (COVID-19) – Designation of seafarers as key workers. Circular Letter No.4204/Add.35/Rev.4 /5 February 2021/
 2. ZMIANY W FUNKCJONOWANIU URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI 
 3. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁU DOKUMENTÓW MARYNARSKICH /aktualizacja 18.12.2020
 4. Wytyczne dotyczące przedłużenia ważności zezwoleń na manewrowanie statkiem bez pilota na obszarze portu morskiego w okresie wprowadzonego stanu epidemii COVID-19 /30.12.2020/
 5. Wytyczne dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie wprowadzonego stanu epidemii COVID-19.                                                                                         Guidelines on extending the validity of seafarers’ maritime documents in the period of COVID-19 pandemic state
 6. Informacja dla armatorów jachtów morskich stacjonujących w portach położonych poza granicami Polski w związku z COVID-19
 7. STREFA CZERWONA w całej Polsce od 24 października 2020 r.
 8. Zalecenia i decyzje rządów państw członkowskich UE w zakresie:
  • ważności dokumentów wydawanych marynarzom,
  • odnawiania świadectw zdrowia,
  • inspekcji i przeglądów statków,
  • pilotażu w poszczególnych krajach,
  • ograniczeń dotyczących podróżowania do państw członkowskich,
  • podmian załóg w państwach członkowskich,
  • informacji na temat kwarantanny dla podróżujących,
  • procedur postępowania w przypadku pojawienia się przypadków SARS-Cov-2 na statkach czy w portach.
 9. Udział w publicznym otwarciu ofert przetargowych ,
 10. Wytyczne Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2020 r. dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie wprowadzonego stanu epidemii COVID-19  –  przedłużenie do dnia 31 grudnia 2020 r. ,
 11. Guidelines on extending the validity of seafarers’ maritime documents in the period of COVID-19 pandemic state in POLAND ,
 12. Komunikat Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO.COVID-19) ,
 13. Wytyczne dotyczące stopniowego i bezpiecznego wznawiania działalności statków wycieczkowych w Unii Europejskiej w związku z pandemią COVID-19  COVID-19: EU Guidance for Cruise Ship Operatios
 14. Zniesienie ograniczeń w żegludze krajowej w zakresie ilości przewożonych pasażerów       ,
 15. Nowe zasady dotyczące odbycia kwarantanny przez marynarzy, rybaków oraz innych członków załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej, a także serwisantów statków oraz inspektorów uznanych organizacji ,
 16. Obowiązek odbycia kwarantanny ,
 17. Przypomnienie o zakazie przemieszczania się osób na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej – w tym obszarach morskich RP ,
 18. Wytyczne dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym

Krajowe regulacje prawne w zakresie COVID-19

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: