Dyrekcja Urzędu Morskiego w Gdyni – DI

mgr inż. Barbara Olczyk Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni do spraw Inwestycyjnych

Wykształcenie

1998 r. Akademia Rolniczo Techniczna w Olsztynie Wydział Budownictwa Lądowego Kierunek: Konstrukcje budowlane i inżynierskie
2008 r. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Wydział Zarządzania i Marketingu
2010 r. Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Studia Podyplomowe „Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego”

Praca zawodowa i pełnione funkcje

1998 r. – 2002 r. Przedsiębiorstwo Budowlane „ORBUD” – Inżynier Budowy
2002 r. – 2008 r. Urząd Morski w Gdyni, Wydział Techniczno-Inwestycyjny – Starszy Inspektor – Starszy Specjalista
2008 r. -2009 r. Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A. Gdynia Biuro Inwestycji
2009 r. – 2020 r. Urząd Morski w Gdyni, Wydział Techniczno-Inwestycyjny – Zastępca Naczelnika Wydziału
Koordynowanie przygotowania dokumentacji projektowej i realizacji prac budowlanych związanych z zadaniami inwestycyjnymi Wydziału.
Pełnienie funkcji Pełnomocnika lub Zastępcy Pełnomocnika Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni do spraw realizacji projektów:
„Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym”
„Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego”
„Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III”
„Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie”

Dane kontaktowe:

Telefon kontaktowy: +48 58 355 34 01
e-mail: disekr@umgdy.gov.pl

Ogólny zakres kompetencji – odnośnik do Regulaminu Urzędu Morskiego w Gdyni.

  1. przygotowanie inwestycji budowlanych;
  2. realizacja inwestycji budowlanych, w uzgodnieniu z Pionem technicznym;
  3. budowa obiektów i budowli infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich;
  4. realizacja zadań inwestycyjnych w portach i przystaniach, w których zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, Dyrektor Urzędu pełni funkcję podmiotu zarządzającego;
  5. budowa infrastruktury portowej w portach nie mających podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej;
  6. pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych (unijnych) do zadań finansowania infrastruktury oraz ochrony brzegów morskich;
  7. sprawy związane z ochroną środowiska na obszarach i w zakresie realizacji inwestycji;
  8. udział w projektach unijnych w zakresie działania Pionu inwestycji;
  9. współpraca z organami administracji publicznej, instytucjami naukowymi, organizacjami społecznymi oraz podmiotami zarządzającymi portami, w zakresie działania Pionu inwestycji;
  10. współpraca międzynarodowa, w zakresie działania Pionu inwestycji.
Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: