Aktualności – KKN

Informacja o egzaminach

 

Dnia 20.08.2021 roku egzamin na nurka klasy III i kierownika klasy III odbędzie się na terenie Stoczni Remontowej w Gdańsku w siedzibie PC Divers, ulica Na Ostrówku 1.

Początek egzaminu godzina 8:00.

P.Goilk

Dnia 26.06.2021 roku odbędzie się I tura egzaminacyjna na stopień nurka III klasy, kierownika prac podwodnych klasy III oraz egzamin teoretyczny na stopień nurka  klasy II.

harmonogram egzaminów:

26 czerwca 2021 r:

g. 8:00 – Egzamin teoretyczny na stopień nurka II  klasy, kierownik prac podwodnych II klasy

g. 10:30 – Egzamin teoretyczny na stopień kierownika prac podwodnych III klasy

g. 13:00 – Egzamin teoretyczny na stopień nurka III  klasy

27 czerwca 2021 r:

Egzaminy praktyczne od g. 8.00 na stopień nurka III klasy, kierownika prac podwodnych III klasy – w Gdańskiej Stoczni Remontowej na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk

Komisja Kwalifikacyjna dla Nurków

Informujemy, iż pod koniec kwietnia 2021 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej dla Nurków. 29 kwietnia br., decyzją Ministra Infrastruktury, na stanowisko Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej dla Nurków powołany został Pan Paweł Golik. Z kolei na wniosek Przewodniczącego, 5 maja br. na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji powołano Pana Artura Bruskiego.

Życzę powodzenia nowemu Przewodniczącemu, z którym będziemy współpracować na zasadach i w granicach obowiązujących przepisów tak, aby Komisja mogła w pełni wypełniać swoje zadania – powiedział kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Po dzisiejszym spotkaniu Dyrekcji Urzędu Morskiego w Gdyni z Przewodniczącym Komisji, określono, iż prawdopodobny termin, do którego zostaną przeprowadzone egzaminy dla osób ubiegających się o uprawnienia nurkowe, a także audyty ośrodków szkoleniowych dla nurków to druga połowa maja br.

Jako Przewodniczący Komisji, wspólnie z administracją morską, oprócz bieżących zadań, zaangażuję się również w prace obecnie prowadzone na szczeblu ministerialnym w zakresie zmian do ustawy o wykonywaniu prac podwodnych, tak aby pewne jej niedoskonałości zostały sprawnie zastąpione funkcjonalnymi rozwiązaniami – stwierdził Paweł Golik, Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej dla Nurków.

Dokładny termin sesji egzaminacyjnej zostanie podany do wiadomości niezwłocznie po jego zatwierdzeniu.


UWAGA:

W związku z aktualnie prowadzonymi przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pracami legislacyjnymi w zakresie nowej ustawy o wykonywaniu prac podwodnych pragniemy poinformować, iż:

– KKN nie jest autorem przedmiotowego projektu;

– KKN jako podmiot również otrzymał ww. projekt w ramach konsultacji publicznych celem wyrażenia ew. uwag;

– członkowie KKN dokładają wszelkich starań w celu poprawy zapisów przyszłej ustawy ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych.

Dodatkowo pragniemy poinformować, że w ramach dotychczas podejmowanych działań przez KKN zwracaliśmy uwagę na istotne sprawy wymagające bezwzględnego uregulowania bądź zmiany , między innymi:

– brak przepisów regulujących zasady rekompresji leczniczej;

– brak przepisów regulujących wykonywanie prac podwodnych długotrwałych;

– brak nadzoru ze strony administracji morskiej nad wykonywaniem prac podwodnych.


UWAGA:

Egzamin teoretyczny i praktyczny na dyplom:

  • Nurka III klasy;
  • Kierownika prac podwodnych III klasy;
  • Kierownika prac podwodnych II klasy;
  • Testy umiejętności dla osób, które zdobyły kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych w zakresie prac podwodnych uzyskanych poza granicami RP na terenie UE;

odbędzie się w dniach 4-7 września 2020 r. w godzinach 7.00 – 19.20  w ośrodku PC Service S.C. – ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk.

UWAGA: Szanowni Państwo informujemy o pozytywnym załatwieniu problemu dotyczącego badań lekarskich. Otrzymaliśmy informację z MGMiŻŚ o następującej treści: jeżeli ważność orzeczenia lekarza upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Pismo do wglądu w załączniku.

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: