e-Zamówienia 2020

Platforma e-Usług

Komunikacja elektroniczna Zamawiającego z Wykonawcami w roku 2020 odbywa się z wykorzystaniem platformy zakupowej e-Zamawiający MarketPlanet.

Nr infolinii: +48 22 576 87 90 (dostępna w dni robocze w godz. 9:00-17:00)

Zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 30 tys. Euro

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: