e-Zamówienia

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) komunikacja z wykonawcami prowadzona jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Urząd Morski w Gdyni korzysta z platformy zakupowej e-Zamawiający MarketPlanet. Wejście na platformę odbywa się poprzez link: https://umgdy.ezamawiajacy.pl

Wykonawca celem skorzystania z platformy powinien z odpowiednim wyprzedzeniem założyć darmowe konto na platformie.
Zamawiający zaleca skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. INFOLINII +48 (22) 257 22 23 lub adresem e-mail: info@marketplanet.pl

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: