Pan Baltic Scope – wsparcie planowania przestrzennego obszarów morskich

PBS Basemaps

Pan Baltic Scope stanowił platformę współpracy 12 organów planistycznych i organizacji z krajów nadbałtyckich. Działaliśmy na rzecz lepszego planowania przestrzennego obszarów morskich w regionie Morza Bałtyckiego.

Morze planów

Celem współpracy w ramach Pan Baltic Scope było osiągnięcie spójnego krajowego planowania przestrzennego obszarów morskich dla obszaru Morza Bałtyckiego oraz zbudowanie długotrwałych mechanizmów współpracy transgranicznej w zakresie planowania przestrzennego obszarów morskich.

W grupie siła – opracowane rozwiązania

Zidentyfikowaliśmy obszary zainteresowania i wspólnie stworzyliśmy rozwiązania:
• opracowaliśmy wspólne narzędzia i podejścia;
• czerpaliśmy z doświadczeń zdobytych w poprzednich projektach, takich jak Baltic SCOPE;
• podjęliśmy szeroko zakrojoną współpracę transgraniczną, która wsparła rozwiązania w zakresie planowania przestrzennego na poziomie krajowym.

Wyniki

• Nowe narzędzia dla bardziej spójnego planowania przestrzennego obszarów morskich
• Zalecenia w zakresie kluczowych zagadnień
• Lepsze zrozumienie
• Większe zaufanie

Kto może z tego skorzystać?

Wyniki projektu Pan Baltic Scope będą przydatne planistom. Z wyników mogą również korzystać eksperci, menedżerowie, konsultanci i badacze zajmujący się zagadnieniami:
• ocen środowiskowych;
• analiz ekonomicznych i społecznych;
• zielonej infrastruktury;
• zaangażowania interesariuszy w interakcje na styku ląd-morze;

Kluczowe wyniki mogą być również istotne dla decydentów.

Logo Pan Baltic Scope

Załączniki

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: