Wykaz portów i przystani

Wykaz portów i przystani morskich w obszarze właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni oraz informacja o podmiotach zarządzających w oparciu o  ustawę z dnia 20 grudnia 1996r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U. z 2017r poz. 1933 oraz z 2019r. poz. 1716).

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: