Inspektorat Państwa Portu

ZADANIA: Zgodnie z strategią PAM-Polskiej Administracji Morskiej, Polska wspólnie z innymi państwami – członkami Porozumienia Paryskiego chroni obszary morskie przed zagrożeniami wynikającymi z uprawiania żeglugi przez statki substandardowe.

Rolę ostrzegawczą i jednocześnie ochronną w tym zakresie wykonuje inspekcja portu (PSC) w ramach Porozumienia Paryskiego (PMoU). Zadania w tym zakresie inspekcja państwa portu PSC wykonuje zgodnie z procedurami opracowanymi przez Porozumienie Paryskie na podstawie rezolucji IMO A.787(19) (z późn. zm.) oraz dyrektywy unijnej 2009/16/WE

DZIAŁANIA: Celem zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na obszarze terytorialnym Administracji Morskiej RP przez statki obcych bander zawijające do polskich portów INSPEKTORAT PAŃSTWA PORTU (PSC) realizuje n/w działania:

  • Monitorowanie ruchu statków i wyznaczanie (alokacja) statków do inspekcji PSC w portach polskich i kotwicowiskach, celem wypełnienie rocznych zobowiązań inspekcyjnych – „Regional Commitement” („Fair Share)
  • Inspekcje statków obcych bander o priorytecie PI + PII w portach polskich zgodnie z zasadami ustalonymi przez PMoU,
  • Stała kontrola wypełnienia zobowiązań inspekcyjnych w Systemie Informacyjnym THETIS („Overview Situation”). (przeprowadzenie 100% inspekcji o priorytecie PI i przeprowadzenie co najmniej 85% inspekcji o priorytecie PII w przypadku gdy łączna liczba zawinięć statków do polskich portów jest mniejsza niż – „Regional Commitement”)