Pilotażowy plan zagospodarowania przestrzennego Ławicy Środkowej

W ramach projektu BaltSeaPlan został opracowany pilotażowy projekt planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Ławicy Środkowej.

Dokument ten ma charakter pilotażowy i NIE STANOWI FORMALNEGO PLANU zagospodarowania przestrzennego obszaru morskiego w rozumieniu ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej.

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: