Pilotażowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Zatoki Gdańskiej wraz z Prognozą

W ramach projektu Interreg IIIB Cadses pt. PlanCoast został sporządzony pilotażowy projekt planu zagospodarowania przestrzennego obszaru morskiego obejmującego zachodnią część Zatoki Gdańskiej, położonego na zachód od linii łączącej cypel Półwyspu Helskiego z granicą między gminami Gdynia i Sopot.

Następnie, w ramach projektu BaltSeaPlan, została opracowana Prognoza oddziaływania na środowisko dla w.w. projektu planu.

Dokumenty te mają charakter pilotażowy i NIE STANOWIĄ FORMALNEGO PLANU zagospodarowania przestrzennego obszaru morskiego w rozumieniu ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej.

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: