Obszary pasażerskiej żeglugi krajowej

Obszary pasażerskiej żeglugi krajowej zostały określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazów obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1044).

W rozporządzaniu określono:

  • wykazy obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej
  • strefy całorocznej eksploatacji statków w pasażerskiej żegludze krajowej.