Baltic LINes

Interreg

 

 

 

Baltic LINes (Infrastruktura Liniowa w Planowaniu Przestrzennym Obszarów Morskich) to projekt mający na celu zwiększenie transnarodowej spójności szlaków żeglugowych i korytarzy energetycznych w planowaniu przestrzennym w regionie Morza Bałtyckiego. Dzięki temu nie tylko zabezpieczone będzie efektywne wykorzystanie przestrzeni Bałtyku, ale zwiększy się także potencjał „błękitnego” wzrostu (transportu morskiego, energetyki morskiej, turystyki).

Projekt Baltic Lines realizowany jest przez 15 partnerów projektu. Wśród nich są krajowe władze ds. Planowania przestrzennego obszarów morskich, międzynarodowe inicjatywy, instytuty badawcze i jednostki specjalistów.

Partner wiodący:

Partnerzy projektu:

Zrzeszone organizacje

 

W wyniku projektu opracowano zalecenia dla grupy roboczej HELCOM-VASAB ds. Konsultacji transgranicznych w zakresie infrastruktury liniowej w ramach procesu Morskiego Planowania Przestrzennego: