Granice obszarów morskich

Mapa obszarów morskich

Dane przestrzenne GIS opracowane n podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2017.183).

 

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: