Porty i przystanie

Granice wszystkich portów i przystani można pobrać w formacie GIS/CAD lub przeglądać na poglądowej mapie pasa nadbrzeżnego.


 Granice portów

Port Morski we Władysławowie

Port Morski w Pucku

 • Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego w Pucku
 • Treść rozporządzenia: Dz.U. z 1999r. Nr 7 Poz.65
 • Mapa Portu Puck

Port Morski w Jastarni

 • Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego w Jastarni
 • Treść rozporządzenia: Dz.U. z 2000r. Nr 52 Poz.628
 • Mapa Portu Jastarnia

Port Morski w Helu

 • Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 września 2014 r. w sprawie granicy portu morskiego w Helu
 • Treść rozporządzenia: Dz.U. 2014 poz. 1361
 • Mapa Portu Hel

Port Morski w Gdyni

Port Morski w Gdańsku

Port Morski w Elblągu

 • Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Elblągu od strony lądu 
 • Treść rozporządzenia: Dz.U. 2013 poz. 656
 • Mapa Portu Elbląg

Port Morski we Fromborku

Port Morski w  Kątach Rybackich

Port Morski w Łysicy (Krynicy Morskiej)

 • Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 18 lutego 1957 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Łysicy
 • Treść rozporządzenia:  Dz.U. z 1957r. Nr 12 Poz.71

Port Morski w Pasłęce

 • Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 7 maja 1959 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Pasłęce
 • Treść rozporządzenia: Dz.U. z 1959r. Nr 33 Poz.200

Port Morski w Tolkmicku

  • Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie granicy portu morskiego w Tolkmicku
  • Treść rozporządzenia:  Dz.U z 2016 poz. 867
  • Mapa Portu Tolkmicko

 


 Granice przystani

Przystań Mechelinki

 • Podstawa prawna: zarządzenie nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie określenia granicy przystani morskiej „Mechelinki” w Mechelinkach (gmina Kosakowo).
 • Treść zarządzenia: Dz.Urz.Woj.Pom.2019.3467
 •  Mapa  Przystani Mechelinki

Przystań Cegielnia

 • Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 8 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie określenia granicy przystani morskiej CEGIELNIA w Suchaczu od strony lądu  
 • Treść zarządzenia: Dz.U.Woj.Warm-Maz.2015.2420
 •  Mapa Przystani Cegielnia

Przystań Nadbrzeże

Przystań Kadyny

 •  Podstawa prawna: Zarządzenie nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie określenia granicy morskiej przystani Kadyny od strony lądu i wody
 • Treść zarządzenia:  Dz.Urz.Woj.Warm-Maz 2015.691
 • Mapa Przystani Kadyny

Przystań Kuźnica II

 • Podstawa prawna: Zarządzenie nr 15 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia granicy od strony lądu i morza morskiej przystani „Kuźnica II” w Kuźnicy (gmina miejska Jastarnia)
 • Treść zarządzenia:  Dz.Urz.Woj.Pom.2013.3196
 •  Mapa Przystani Kuźnica II

Przystań Oksywie

 • Podstawa prawna: Zarządzenie nr 7 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia granicy od strony lądu i morza morskiej przystani „Gdynia – Oksywie” w Gdyni
 • Treść zarządzenia:  Dz.Urz.Woj.Pom.2013.2120
 •  Mapa Przystani Oksywie

Przystań Kąty Rybackie III

Przystań Krynica Morska

Przystań Obłuże

 • Podstawa prawna: Zarządzenie nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie określenia granicy lądowej dla morskiej przystani rybackiej ” Gdynia – Obłuże”
 • Treść zarządzenia: Dz.Urz.Woj.Pom.2011.10.269
 •  Mapa Przystani Obłuże

Przystań Leśniczówka

Przystań Dębki

 • Podstawa prawna: Zarządzenie nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia granicy lądowej dla morskiej przystani rybackiej w Dębkach
 • Treść zarządzenia:  Dz.Urz.Woj.Pom.2008.86.2240
 • Mapa Przystani Dębki

Przystań Krynica Morska – Basen III – Nowa Karczma

Przystań Marina

 • Podstawa prawna: Zarządzenie nr 24 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie określenia granicy dla przystani morskiej „Marina Gdynia” w Gdyni
 • Treść zarządzenia:  Dz.Urz.Woj.Pom.2005.119.2424
 • Mapa Przystani Marina

Przystań Molo

Przystań Suchacz

 • Podstawa prawna: Zarządzenie nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie określenia granicy lądowej dla morskiej przystani w Suchaczu  
 • Treść zarządzenia:  Dz.Urz.Woj.Pom.2019.3810
 • Mapa Przystani Suchacz

Przystań Żegluga Gdańska w Gdyni

Przystań Dalmor w Gdyni

 • Podstawa prawna: Zarządzenie nr 6 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 7 września 2017 r. w sprawie określenia granicy morskiej przystani „Dalmor” w Gdyni
 • Treść zarządzenia:  Dz.Urz.Woj.Pom.2017.3222
 • Mapa Przystani Dalmor

Morskie przystanie rybackie z 1991 roku

 • Podstawa prawna: Zarządzenie nr 3 Naczelnego Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 23 września 1991 r.
 • Treść zarządzenia: Dz.U.Woj.Gda. z 1991 r. nr 19 poz. 133
  • Piaski
  • Krynica Morska (zmienione przez Zarządzenie nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 2 kwietnia 2012 r.)
  • Kąty Rybackie I
  • Kąty Rybackie II
  • Kamienica Elbląska
  • Stegna
  • Jantar
  • Jelitkowo
  • Sopot
  • Orłowo
  • Oksywie (zmienione przez zarządzenie nr 7 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 10 kwietnia 2013 r.)
  • Obłuże (zmienione przez zarządzenie nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11 stycznia 2011 r.)
  • Mechelinki (zmienione przez zarządzenie nr 10 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 16 lipca 2015 r.)
  • Rewa I
  • Rewa II
  • Osłonino
  • Swarzewo
  • Chłapowo
  • Karwia
  • Dębki (zmienione przez  zarządzenie nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 9 kwietnia 2008 r.)
  • Chałupy I
  • Chałupy II
  • Kuźnica I
  • Kuźnica II (zmienione przez zarządzenie nr 15 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 12 sierpnia 2013 r.)
  • Jastarnia I
  • Jastarnia II (zdezaktualizowane przez zarządzenie nr 8 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 3 lipca 2018 r.)
  • Jastarnia III