System VTS – CBM

System VTS Zatoka Gdańska został oddany do użytku 1 maja 2003 roku. Prace związane z budową systemu rozpoczęto trzy lata wcześniej. System zbudowała holenderska firma HITT (Holland Institute of Traffic Technology).

Multimedialna prezentacja Systemu VTS Zatoka Gdańska tutaj (rozmiar 14,7MB).

System identyfikacji i śledzenia VTS Zatoka Gdańska działa w oparciu o:

a) 5 radarów brzegowych rozmieszczonych w następujących miejscach:
– Latarnia morska Hel
– Kapitanat Portu Gdynia
– Kapitanat Portu Gdańsk
– Górki Zachodnie
– Latarnia morska Krynica Morska

b) system automatycznej identyfikacji statków (AIS) – stacja bazowa na latarni morskiej Hel

c) radionamierniki RDF

Informacje z radarów przekazywane są do centrum VTS za pośrednictwem linii radiowych bądź kabla światłowodowego. Dane te po obróbce na centralnych procesorach wyświetlane są na stacjach operatorskich VTS Centrum oraz na stacji w Kapitanatu Portu Gdynia, Kapitanatu Portu Port Północny. Uzyskane dane prezentowane są w programie prezentacji graficznej ARAMIS na jednej ze stacji operatorskich. Przykładowy ekran zobrazowania radarowego w programie ARAMIS zaprezentowano poniżej.

Druga stacjia operatorska zawiera:
– bazę danych o statkach odbywających podróże w obszarze VTS (Information Processing System)
– moduł obsługi urządzeń łączności radiowej VHF
– wizualizację wskazań czujników hydrometeorologicznych systemu VTS