System rozgraniczenia ruchu statków ‚Zatoka Gdańska’ – CBM

 1. Lokalny system rozgraniczenia ruchu statków na Zatoce Gdańskiej podlega służbie Centrum VTS Zatoka Gdańska.
 2. Kapitan każdego statku zdążającego do lub opuszczającego porty Zatoki Gdańskiej zobowiązany jest do przestrzegania zasad organizacji ruchu statków w Systemie Rozgraniczenia Ruchu Statków „Zatoka Gdańska”.
 3. System Ruchu Statków „Zatoka Gdańska” składa się z następujących elementów :
  a) „TSS – W” – Systemu rozgraniczenia ruchu mający swój początek 5 Mm na NE od pławy HEL prowadzący następnie do pławy GN i odpowiednio do pław GD lub NP.
  b) „TSS -E” – Systemu rozgraniczenia ruchu, mający swój początek 4Mm na NW od pławy ZN prowadzący do pławy ZS.
  c) „ITZ” – Stref ruchu przybrzeżnego
  d) Tras zalecanych