Serwisy Służby VTS

Serwis informacyjny

 1. Serwis informacyjny jest to usługa świadczona przez służbę VTS w celu zapewnienia, by istotna informacja była dostępna na czas dla użytkowników systemu i posłużyła do wspomagania procesu decyzyjnego na burcie statku w zakresie bezpieczeństwa żeglugi w obszarze VTS.
 2. Informacja udostępniana w serwisie informacyjnym może dotyczyć w szczególności:
  a) pozycji, zamiarów, manewrów, identyfikacji statków;
  b) obszarów zagęszczenia ruchu statków;
  c) ruchu statków stwarzających zagrożenie i ograniczonych swym zanurzeniem;
  d) zalecanej trasy przejścia oraz status akwenów okresowo zamykanych dla żeglugi i rybołówstwa
  e) miejsc i akwenów na których prowadzone są prace mające wpływ na bezpieczeństwo nawigacji;
  f) zamknięcia akwenów i portów;
  g) bezpieczeństwa i ochrony żeglugi;
  h) ostrzeżeń nawigacyjnych;
  i) stanu oznakowania nawigacyjnego i radionawigacyjnego;
  j) prognoz, warunków rzeczywistych i ostrzeżeń hydrometeorologicznych;
  k) warunków lodowych
  l) wstrzymania serwisu pilotażu lub serwisu VTS;
  m) zmian i uzupełnień w serwisach świadczonych przez VTS.
 3. Serwis informacyjny świadczony jest przez służbę VTS na kanale roboczym VTS (kanał 71 VHF) lub na zapasowym kanale VTS (kanał 66 VHF), po zapowiedzi na kanale roboczym.
 4. Czasy transmisji komunikatów stałego serwisu informacyjnego – ostrzeżeń nawigacyjnych i prognoz pogody dostępne są w publikacjach nautycznych. Pozostałe informacje serwisu informacyjnego przekazywane są przez służbę VTS w zależności od sytuacji nawigacyjnej w obszarze VTS oraz na żądanie użytkowników.
 5. Transmisje informacji są poprzedzane zapowiedzią na kanale 16 VHF z podaniem kanału roboczego na którym będą przekazane. Wszystkie statki nawigujące w obszarze systemu powinny słuchać zapowiedzianych transmisji.
 6. Czasy transmisji komunikatów stałego serwisu informacyjnego:
  Ostrzeżenia nawigacyjne i Komunikaty meteorologiczne
  Zapowiedź – VHF kanał 16, 71.
  Transmisja – VHF kanał 66:
  – o godz. 0005, 0705, 1305, 1905 LT (czasu lokalnego); po polsku,
  – na życzenie użytkowników.

Serwis asysty nawigacyjnej

 1. Serwis asysty nawigacyjnej jest to usługa doradztwa świadczona przez służbę VTS w celu wspomagania procesu decyzyjnego na burcie statku w zakresie bezpieczeństwa żeglugi w obszarze VTS i kontroli efektów wykonania podjętych decyzji.
 2. Asysta nawigacyjna udzielana jest za pośrednictwem łączności VHF na podstawie informacji radarowej, w sytuacjach gdy:
  a) służba VTS uzna ją za konieczną dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska w obszarze VTS,
  b) na żądanie kapitana statku w przypadku szczególnie złych warunków pogodowych, ograniczonej widzialności, zmian w serwisie pilotażu lub w niebezpieczeństwie grożącym statkowi.
 3. Asysta nawigacyjna będzie udzielana statkom tylko wtedy, jeśli statek został jednoznacznie zidentyfikowany na ekranie radarowym i ciągłość śledzenia zidentyfikowanego w ten sposób statku jest zachowana w ciągu całego procesu asysty nawigacyjnej.
 4. Zapewnienie asysty nawigacyjnej dla statku nie zwalnia kapitana od osobistej odpowiedzialności za prowadzenie bezpiecznej nawigacji tego statku i nie może być traktowane jako „zdalny pilotaż”.
 5. Początek i koniec asysty nawigacyjnej powinien być wyraźnie ogłoszony na kanale łączności, na którym jest udzielana przez statek żądający asysty lub służbę VTS i potwierdzony przez drugą stronę.
 6. Informacja nawigacyjna udzielana podczas asysty nawigacyjnej przez służbę VTS może dotyczyć:
  a) kursu i prędkości statku nad dnem;
  b) pozycji w stosunku do linii rozgraniczającej lub strefy rozgraniczającej systemu rozgraniczenia ruchu, w stosunku do zalecanej trasy lub stałych punktów nawigacyjnych;
  c) pozycji, zamiarów i identyfikacji innych statków w pobliżu;
  d) ostrzeżeń dla pojedynczych statków odnośnie ich niebezpiecznych parametrów ruchu.
 7. Kapitan każdego statku po odebraniu informacji lub ostrzeżenia dotyczącego parametrów ruchu statku, powinien niezwłocznie porównać kurs, prędkość i pozycję swego statku z odebranymi w informacji lub ostrzeżeniu.
 8. Asysta nawigacyjna udzielana przez służbę VTS jest bezpłatna.

Serwis organizacji ruchu (tylko statki awizowane)

 1. Serwis organizacji ruchu jest to usługa świadczona przez służbę VTS w celu zapobieżenia sytuacjom nadmiernego zbliżenia w miejscach zbieżności ruchu morskiego i w celu zapewnienia bezpiecznego i efektywnego ruchu statków w obszarze VTS.
 2. Przekazywanie jakichkolwiek instrukcji dotyczących organizacji ruchu statków awizowanych w obszarze VTS dozwolone jest jedynie na kanale roboczym VTS, za pośrednictwem służby VTS.
 3. Kapitan każdego statku w obszarze VTS zobowiązany jest wykonać instrukcje organizacji ruchu dla jego statku otrzymane od służby VTS. Instrukcje takie będą wskazywały wynik działań, jakie statek powinien podjąć, pozostawiając decyzję co do sposobu ich wykonania kapitanowi statku. Instrukcje takie mogą zawierać polecenia ograniczenia prędkości statku w celu osiągnięcia wyznaczonych punktów drogi na określony czas, mogą dotyczyć ograniczeń w wyprzedzaniu określonych statków oraz zezwoleń na włączenie się do ruchu.
 4. Serwis organizacji ruchu opiera się na wcześniejszym planowaniu ruchu statków awizowanych, w oparciu o:
  a) obowiązkowy system meldunkowy statków na liniach i w punktach zgłoszeniowych,
  b) obowiązkowe zgłoszenie przez statek ETA oraz meldunku wyjścia z portu,
  c) przydział trasy ruchu w obszarze VTS którym statek powinien podążać,
  d) przydział miejsca kotwiczenia lub postoju,
  e) system zezwoleń na włączenie się do ruchu,

Służba Dyżurna VTS ZATOKA (24/7):
VHF: CH 71,
TELEFON: +48 58 355 3611; or +48 58 355 3612;
FAX +48 58 620 53 63; or +48 58 620 53 28;
EMAIL: vtscentrum@umgdy.gov.pl
Telefon komórkowy: +48 601 991 33

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: