VTS Zatoka Gdańska

Konsola operatorska VTS

Służba Kontroli Ruchu Statków VTS Zatoka Gdańska

Historia VTS na obszarze Zatoki Gdańskiej

15.04.1980 – wprowadzono system rozgraniczenia ruchu morskiego na wodach Zatoki Gdańskiej

mapa morska przedstawiająca układ stref rozgraniczenia ruchu w 1980 roku.

Układ stref rozgraniczenia ruchu w 1980r

1.05.1986 – wprowadzono linię meldunkową REPLINE HEL (obecna linia 54º45’N). Statki meldowały się bezpośrednio do portów docelowych Gdynia – Gdańsk.

9.01.1997 – wprowadzono systemy kontroli VTS Gdynia i VTS Gdańsk o ograniczonych obszarach.

czarno-biała mapa zatoki gdańskiej pzredstawiająca zasieg VTS Gdynia i VTS Gdańsk

Mapa przedstawiająca VTS Gdynia i VTS Gdańsk w 1997r

1.05.2003 – Aby podnieść poziom bezpieczeństwa i ochrony żeglugi, sprawność ruchu morskiego, zwiększyć zdolność reagowania w niebezpieczeństwie na wodach Zatoki Gdańskiej oraz dbając o ochronę środowiska morskiego, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ustanowił Służbę Kontroli Ruchu Statków VTS Zatoka Gdańska (w obecnym kształcie). Służba VTS Zatoka Gdańska zapewnia użytkownikom usługi VTS oraz sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi w obszarze swej odpowiedzialności.

08.10. 2007 – System VTS Zatoka Gdańska (system meldunkowy GDANREP, TSS Zatoka Gdańska i Centrum VTS) zostały zaakceptowane i formalnie przyjęte na 83 sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego IMO (Rezolucja IMO MSC.249(83)).

1.05.2008 – System VTS Zatoka Gdańska (od godziny 0000 UTC) działa zgodnie z decyzją Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego IMO.

Obecnie obowiązujące Przepisy Służby Kontroli Ruchu (Służby VTS) zostały określone w  Zarządzeniu Porządkowym Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 28 kwietnia 2008r.
Procedury działania Systemu VTS Zatoka Gdańska uwzględniają wytyczne Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) i Międzynarodowego Stowarzyszenia Służb Oznakowania Nawigacyjnego (IALA).

W ramach funkcjonowania Systemu VTS operatorzy mogą udzielać statkom zalecenia, ostrzeżenia i instrukcje określonego zachowania się, jeżeli uznają, że parametry ich ruchu lub pozycja zagrażają bezpieczeństwu żeglugi, naruszają obowiązujące przepisy portowe lub konieczna jest właściwa organizacja ruchu morskiego.

Służba VTS

System VTS Zatoka Gdańska jest realizowany przez służbę Centrum VTS.
Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów VTS sprawuje Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.
W skład dyżurnej służby Centrum VTS wchodzi Starszy Operator VTS i dwóch Operatorów VTS. Personel służby Centrum VTS posiada ukończony kurs podstawowy Operatora VTS potwierdzony lokalnymi Świadectwami Operatora VTS Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.
Służby Centrum VTS Zatoka Gdańska pracują przez całą dobę bez przerwy (H24). Językiem pracy Centrum VTS jest język angielski i polski.
Na obszarze portów i red Gdyni i Gdańska funkcję VTS pełnią służby ruchu właściwego Kapitanatu Portu.

Obszar VTS

Obszar działania Systemu VTS Zatoka Gdańska wyznaczają zewnętrzne granice obowiązkowego systemu zgłaszania statków ” GDANREP”, określone współrzędnymi geograficznymi (patrz mapka):
a) 54°45,00N 18°32,56E
b) 54°45,00N 19°06,10E
c) 54°36,20N 19°24,20E
d) 54°27,49N 19°38,30E

Mapa morska pzredstawiajaca strefy rozgraniczenia ruchu na Zatoce Gdańskiej. Obszar wody w kolozre niebieskim, ląd w kolozre żółtym. strefy rozgraniczenia ruchu w kolorze purpurowym.

VTS Zatoka Gdańska – Strefy rozgraniczenia ruchu (źródło: UM Gdynia)

Służba Dyżurna VTS ZATOKA GDAŃSKA (24/7):
VHF: CH 71
TEL: +48 58 355 3610
MOB: +48 601 991 331
SAT: +870 772 265 042
FAX +48 58 620 5363; lub +48 58 620 5328;
EMAIL: vts@umgdy.gov.pl

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: