VTS Zatoka Gdańska

Konsola operatorska VTS

System nadzoru ruchu statków VTS Zatoka Gdańska

Historia

W celu zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi oraz zdolności reagowania w niebezpieczeństwie na wodach Zatoki Gdańskiej, wyrażając troskę o ochronę środowiska morskiego, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ustanowił Zarządzeniem porządkowym Nr 10 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 6 maja 2005r. system nadzoru ruchu statków VTS Zatoka Gdańska (ang. Vessel Traffic Services for Gulf of Gdańsk). W dniu 1 maja 2008r. Zarządzenie Porządkowe nr 10 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni zostało zastąpione przez Zarządzenie porządkowe Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 28 kwietnia 2008r. Przepisy Służby Kontroli Ruchu (Służby VTS).
System kontroli ruchu statków „VTS ZATOKA GDAŃSKA” oraz procedury działania służby VTS uwzględniają wytyczne Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) i Międzynarodowego Stowarzyszenia Służb Oznakowania Nawigacyjnego (IALA).

System nadzoru ruchu statków VTS Zatoka Gdańska rozpoczął swą pracę w dniu 1 maja 2003r., zapewniając użytkownikom serwis usług VTS oraz sprawując nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi w obszarze swej odpowiedzialności. W październiku 2007r. system VTS Zatoka Gdańska został zaakceptowany i przyjęty formalnie podczas 83 sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego IMO. Zgodnie z decyzją Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego IMO postanowienie zaczęło obowiązywać od godziny 0000 UTC dnia 1 maja 2008 r.

W ramach funkcjonowania systemu VTS Zatoka Gdańska statkom mogą być udzielane przez operatorów systemu VTS Zatoka Gdańska zalecenia, ostrzeżenia i instrukcje określonego zachowania się, jeśli parametry ich ruchu/pozycji zagrażają bezpieczeństwu żeglugi lub naruszają obowiązujące przepisy państwa portu oraz w przypadku, gdy konieczne jest to ze względu na właściwą organizację ruchu morskiego.

Służba VTS

System VTS Zatoka Gdańska jest realizowany przez służbę Centrum VTS.
Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów VTS sprawuje Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.
W skład dyżurnej służby Centrum VTS wchodzi Starszy Operator VTS i dwóch Operatorów VTS. Personel służby Centrum VTS posiada ukończony kurs podstawowy Operatora VTS potwierdzony lokalnymi Świadectwami Operatora VTS Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.
Służby VTS Zatoka Gdańska pracują przez całą dobę bez przerwy (H24). Językiem pracy systemu VTS jest język angielski i polski.
W obszarze portów i red Gdyni i Gdańska funkcję VTS pełnią służby ruchu właściwego Kapitanatu Portu.

Obszar VTS

Obszar działania systemu VTS Zatoka Gdańska wyznaczają zewnętrzne granice obowiązkowego systemu zgłaszania statków ” GDANREP”, określone współrzędnymi geograficznymi – patrz mapka
a) 54°45,00N 18°32,56E
b) 54°45,00N 19°06,10E
c) 54°36,20N 19°24,20E
d) 54°27,49N 19°38,30E

Mapa morska pzredstawiajaca strefy rozgraniczenia ruchu na Zatoce Gdańskiej. Obszar wody w kolozre niebieskim, ląd w kolozre żółtym. strefy rozgraniczenia ruchu w kolorze purpurowym.

VTS Zatoka Gdańska – Strefy rozgraniczenia ruchu (źródło: UM Gdynia)

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: