Informacje nawigacyjne -KGK

GDAŃSK – NOWY PORT

Tor podejściowy do Gdańska Nowego Portu: szerokość po dnie 250m – 150m, głębokość minimalna 11,50m, zezwala na żeglugę statków o maksymalnym zanurzeniu 10,20m przy średnim stanie wody 500.

 • Wejście do Gdańska Nowego Portu ( przy główce wschodniej w torze) szerokość – 150m
 • Wejście do Gdańska Nowego Portu ( przy główce zachodniej w torze) szerokość – 130m
 • Wejście do Gdańska Nowego Portu ( przy obrotnicy w torze) szerokość – 110m
 •  Odległość od pławy „NP” do pław N1 – N2 – 1,4Mm
 • Szerokość przejścia między pławami N1 – N2 – 250m
 • Odległość od pław N1-N2 do wejścia głównego do portu – 2,3Mm
 • pomiędzy pławami N1/N2 – N5/N6 szerokość toru 250m, głębokości 12,5m – 13,5m.
 • pomiędzy pławami N5/N6 – N7/N8 szerokość toru w linii nabieżnika Brzeźno 250m, głębokość -12,0m.
 • pławy N7/N8 – główki wejściowe – szerokość toru w linii nabieżnika Westerplatte 150m, głębokość 11,9m, (lewa krawędź toru) – 11,4m.
 • Uwaga na oznakowane spłycenie o głębokości 8,4m w odległości 6kbl. na płn-wsch od pławy N2.
 • nabieżnik Brzezno – Iso. Or. 5 s – 13 Mm – 196°
 • górne światło wysokości 31m (φ = 54°24’3N, λ= 018°38’3E)
 • dolne światło wysokości 23m (φ = 54°24’5N, λ= 018°38’4E)
 • nabieżnik Westerplatte – Oc. G 5s – 8 Mm – 147,7°
 • górne światło wysokość 35m ( φ=54º24,5’ N, λ= 018º40,0’E)
 • dolne światło wysokość 23m ( φ=54º24,6’N , λ= 018º39,8’E)
 • maksymalna długość statku mogącego wchodzić do Gdańska N. Portu – 225m. Dla statków o większej długości wymagana jest zgoda kapitana portu.

Szerokość Kanału Portowego:

 • Nb. Oliwskie – Nb. Obr. Westerplatte – 165m
 • Nb. Zbożowe – Nb. Wisłoujście –  130m
 • Nb. Wiślane – Nb. Dworzec Drzewny – 130m

Szerokość Kanału Kaszubskiego:

 • Nb. Chemików – Nb. Zdobywców Kołobrzegu – 130m

Obrotnice:

 • kanał Portowy /przy WOC/ – ∅ 170m głębokość – 12,00m
 • kanał Portowy/przy Basenie Górniczym – ∅ 180 m głębokość 11,4m
 • kanał Portowy/ przy GSR/ –  ∅ 300 m minimalna głębokość 11,4m
 • kanał Kaszubski /przy Polskim Haku/ – ∅ 200m minimalna głębokość 9,00m

Kotwicowiska:

 • kotwicowisko nr 1 – najmniejsza głębokość – 9,0m (sondaż 04/2018) – dla małych statków
 • kotwicowisko nr 2 – najmniejsza głębokość – 10,3m (sondaż 12/2018) – dla średnich statków
 • kotwicowisko nr 3 – najmniejsza głębokość – 10,2m – dla tankowców

GDAŃSK – PORT PÓŁNOCNY

 • tor podejściowy do Gdańska Portu Północnego,szerokość w dnie – 350m
 • głębokość minimalna – 17,0m
 • zezwala na żeglugę statków o max zanurzeniu 15,00m (przy średnim stanie wody 500)
 • wejście do Portu Północnego

– szerokość 700m
– maksymalne zanurzenie 15,0m

 • odległość od pławy PP do P1/P2 – 2,71Mm
 • odległość od P1/P2 do wejścia głównego – 3,35Mm
 • szerokość między pławami P1 i P2 – 350m
 • nabieżnik Port Północny – Oc. Or. 5s – 7Mm – 253,6°
 • maksymalna długość statku mogącego wchodzić do Portu Północnego – 350m (stanowisko T BPPP) i do 425m – ( Deep Container Terminal 2 ).

Stanowiska przeładunkowe Portu Północnego:

 • BPPP stanowisko „O” , Lccmax = 155m, Tmax = 10,0m
 • BPPP stanowisko „P” i „R” , Lccmax = 300m, Tmax = 15,0m
 • BPPP stanowisko „T” , Lccmax = 350m, Tmax = 15,0m
 • BPPP stanowisko „T1”, Lccmax = 211m, Tmax = 12,70m
 • Pirs Węglowy (764m) , Lccmax = 280m Tmax = 15,0m
 • Pirs Rudowy (510m) Lcc max = 270m, Tmax = 15,0m
 • Pirs „GASPOL” ( 294M) Lccmax = 200m, Tmax = 9,50m
 • DCT1  (650m) Lccmax = 400m, Tmax = 14,50m (stanowisko głębokowodne)
 • DCT2 ( 571m) Lccmax = 425m, Tmax = 15,00m

Obrotnice w Porcie Północnym:

 • wejściowa – przy Pirsach Paliwowych ∅ 670m, głębokość – 17,0m
 • wewnętrzna –przy Pirsie Rudowym/Węglowym ∅ 670m, głębokość – 16,5m
 • wewnętrzna –przy Pirsie Kontenerowym ∅ 650m, głębokość – 17,0m

Kotwicowiska:

 • kotwicowisko nr 4 – najmniejsza głębokość – 16,5m-dla masowców
 • kotwicowisko nr 5 – najmniejsza głębokość – 19,9m- dla tankowców

GÓRKI ZACHODNIE

Tor podejściowy do Górek Zachodnich:

 • minimalna głębokość toru podejściowego od boi GW do Wisły Śmiałej = 6,90m
 • szerokość w dnie – 60,0m
 • maksymalne zanurzenie statków na torze wodnym od Ujścia Wisły Śmiałej do Mostu Wantowego Tmax = 6,00m, Lccmax = 130m, Bmax = 16,00m.

 

 • Linie energetyczne w porcie Gdańsk
NrNapięcieKrzyżowane
obiekty
wodne
Krzyżowane
obiekty
lądowe
Wysokość
przewodu
od lustra
wody [m]
Wysokość
obrysu
obiektów
[m]
Numer
słupów
1434110 kVMartwa Wisła,
Leniwka
Nb. Zbożowe
Nb. Wisłoujście
64,0058,0039-40
1435110 kVMartwa Wisła20,8013,0026-27
1434110 kVul. Zawiślańska
ul. Sztutowska
53,2047,009-10
1435110 kVPrzy Ostrowcu III, Leniwkaul. Swojska na Ostrowiu, ECIII, 53,5047,004-5
1435110 kVNb.Przemysłowe
Nb. Zdob. Koł.
61,8051,0011-12
01560215 kVWisła Śmiałaul. Przełom/
Nadwiślańska
30,9024,002-3
01585115 kVMartwa Wisła Sobieszowska Pastwaul. Przegalińska21,6015,50-
01480815kVMartwa Wisłaul. Nan BrzegiemBrak ograniczeń - linia skablowana

01490215 kVPłonie Ujście Wisły Śmiałejul. ZagrobleBrak ograniczeń - linia skablowana

Uwaga : Przy wyłączonych liniach energetycznych 110KV należy zachować minimalna odległość 6m od obrysu obiektu przepływającego pod linią.

Kable podwodne w porcie Gdańsk

 • przy wejściu do Basenu Władysława IV
 • między nb. Kapitana Ziółkowskiego i nb. Obr. Westerplatte
 • między nb. Oliwskim i nb. Obr. Westerplatte
 • między nb. OPP i nb. Zbożowym
 • między nb. Wisłoujście i nb. Zbożowym
 • między nb. Dworzec Drzewny i nb. Wiślanym
 • między nb. Dworzec Drzewny i nb. Wiślanym, przy obrotnicy GSR – 2 kable
 • między nb. Przemysłowym i nb. Zdobywców Kołobrzegu
 • między nb. Kaszubskim i Nb. Przemysłowym na wysokości promu kolejowego przy Stoczni Gdańskiej
 • między  i Nb. Kaszubskim ( S.G.) a Polskim Hakiem w kierunku południowym
 • miedzy Polskim Hakiem i Nb. Maritim – dwa kable
 • między nb. Remontowym 19A i nb. Trawlerowym – dwa kable
 • między nb. Drewnica i wyspą Ostrów (nb. Euroluk) – dwa kable
 • miedzy nb. CN100 i nb. CN102
 • Na wysokości Elektrociepłowni od nb. CP 1b
 • za mostem Siennickim ( Nb. Szyprów) – dwa kable
 • między nb. Szyprów i nb. Retmanów
 • przy moście Kolejowym , na wysokości Stoczni Rybackiej
 • przy moście Wantowym im. H. Sucharskiego