Akcja przeciwlodowa – KGA

MARITIME OFFICE IN GDYNIA
POLISH ICEBREAKING SERVICE FOR EAST COAST OF POLAND.

CURRENT INFORMATIONS:

List of contacts and list of tugs available for ice breaking action 2020/2021 has been published in attachment.

The current ice situation in the ports is published in attached file below.

 

URZĄD MORSKI W GDYNI
AKCJA PRZECIWLODOWA DLA WSCHODNIEGO WYBRZEŻA.

INFORMACJE BIEŻĄCE:

Opublikowano w załączniku listę kontaktów w ramach akcji przeciwlodowej 2020/2021 oraz listę holowników zgłoszonych do akcji lodołamania.

Bieżąca sytuacja lodowa w portach jest publikowana w załączniku.