Akcja przeciwlodowa – KGA

MARITIME OFFICE IN GDYNIA
POLISH ICEBREAKING SERVICE FOR EAST COAST OF POLAND.

CURRENT INFORMATIONS:

List of contacts and list of tugs available for ice breaking action 2019/2020 has been published in attachment.

 

URZĄD MORSKI W GDYNI
AKCJA PRZECIWLODOWA DLA WSCHODNIEGO WYBRZEŻA.

INFORMACJE BIEŻĄCE:

Opublikowano w załączniku listę kontaktów w ramach akcji przeciwlodowej 2019/2020 oraz listę holowników zgłoszonych do akcji lodołamania.

 

Bieżąca sytuacja lodowa – patrz załącznik

For current ice situation details see attachment below