Akcja przeciwlodowa – KGA

MARITIME OFFICE IN GDYNIA
POLISH ICEBREAKING SERVICE FOR EAST COAST OF POLAND.

CURRENT INFORMATIONS:

List of contacts and list of tugs available for ice breaking action 2018/2019 has been published in attachment.

 

URZĄD MORSKI W GDYNI
AKCJA PRZECIWLODOWA DLA WSCHODNIEGO WYBRZEŻA.

INFORMACJE BIEŻĄCE:

Opublikowano w załączniku listę kontaktów w ramach akcji przeciwlodowej 2018/2019 oraz listę holowników zgłoszonych do akcji lodołamania.

 

Bieżąca sytuacja lodowa – patrz załącznik

For current ice situation details see attachment below

 

KGA-2-716-6/2018                                                                           Gdynia   13.11.2018 r.

                                                                   Zrzeszenie Rybaków Morskich
                                                                   Ul. Generała Hallera 19
                                                                   84-120  Władysławowo

 Kapitan Portu Gdynia, działając z upoważnienia Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, w związku z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17.02.2012r. w sprawie warunków oraz sposobu przeprowadzenia akcji przeciwlodowych na wodach morskich, wskazuje port Gdynia jako port przebazowania na okres zimowy dla kutrów rybackich z portów Jastarnia i Puck, oraz port Gdańsk dla kutrów z portów Górki Zachodnie i Świbno.

Akcja przeciwlodowa w sezonie 2018 / 2019 może być prowadzona w portach Gdańsk, Gdynia, Hel i Władysławowo.

Przebazowanie do wyżej wymienionych portów  możliwe będzie po uzyskaniu zgody zarządzających tymi portami.

Jacek Kaszuba
Kapitan Portu Gdynia
Koordynator akcji przeciwlodowej