Wyłączone nabrzeża – KGA

Wykaz nabrzeży wyłączonych z eksploatacji oraz nabrzeży przy których cumowanie i postój statków są zabronione.

Stan na dzień: 02.11.2021r

1. Falochron Główny

a/ zakaz cumowania i postoju  z wyjątkiem stanowiska BPPP przy    którym mogą cumować statki o długości od 100 do 250m  – par.128    Zarządzenia Nr 9 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 16 lipca 2018r – Przepisy Portowe,

b/ zakaz cumowania statków między polerami nr 1-8 (odcinek długości ok. 160 mb) – czynna ochrona katodowa SPPP

2. Pirs Południowy przy nabrzeżu Duńskim – strona południowa – zakaz cumowania, strona nie przeznaczona do cumowania,

3. Nabrzeże Francuskie – od narożnika z nabrzeżem Portowym do oporowych zderzaków   dźwigowych (odcinek długości ok. 11,0 mb)  –  zakaz cumowania statków,

4. Nabrzeże Portowe wraz z Ostrogą Pilotową – na całej długości wyłączone z eksploatacji – przebudowa,

5. Nabrzeże  Fińskie – na całej długości wyłączone z eksploatacji (Budowa Publicznego Terminalu Promowego),

6. Nabrzeże Polskie – wyłączone z eksploatacji na odcinku od narożnika z Nabrzeżem Fińskim do polera nr 21/22 (Budowa Publicznego Terminalu Promowego),

7. Nabrzeże Norweskie – wyłączone z eksploatacji na całej długości (przebudowa),

8. Nabrzeże Stanów Zjednoczonych – wyłączone z eksploatacji na odcinku od narożnika z Nabrzeżem Norweskim do pachoła nr 2 – przebudowa.

9. Nabrzeże Bułgarskie – wyłączone z eksploatacji na całej szerokości od kei w głąb lądu (ok. 40 m) od polera nr 27 do polera nr 31 (odcinek długości ok. 90 mb),

10. Nabrzeże Oksywskie – wyłączenie z eksploatacji wraz z zakazem cumowania statków na odcinku długości 15m –od  48 metra długości nabrzeża licząc od załamania z nabrzeżem Helskie I do 63 metra długości nabrzeża Oksywskiego.

 

Uwaga:

1/ przy nab. Prezydenta na odcinku między polerami nr 1-3 (odcinek długości ok. 48,5 mb) mogą cumować statki pod warunkiem, że wysokość cumującego statku od linii wody  będzie nie większa niż 7 m.

2/ przy nab. Duńskim na odcinku od Pirsu Południowego do nabrzeża Szwedzkiego zaleca się cumowanie wyłącznie jednostek taboru pomocniczego (pilotówki, holownik, Strażak).