Kotwicowiska / Wysypisko – KGA

Kotwicowisko Nr 1
Wymiary: 1,86 x 0,94 x 1,13 Mm. Sondaż Nr 94/2002 z dnia 17.10.2002 r.
Najmniejsza głębokość 9,00 m w części SW kotwicowiska. Głębokości od 9,0 do 16,0 m.

Kotwicowisko Nr 2
Wymiary: 1,7 x 0,9 x 0,6 Mm. Sondaż Nr 73/2003 z dnia 17.10.2003 r.
Najmniejsza głębokość 13,3 m w części SW kotwicowiska. Głębokości od 13,3 do 25,5 m.

Kotwicowisko Nr 3 (dla zbiornikowców) – poza redą portu
Wymiary: 1,7 x 0,6 x 1,5 x 0,6 Mm. Sondaż Nr 75/2006 z dnia 12.06.2006 r.
Najmniejsza głębokość 26,2 m w części NW kotwicowiska. Głębokości od 26,2 do 31,0 m.

Wysypisko Gdynia
Wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni Nr 20/74 z dnia 13.03.1974 r.
Wymiary: 1,75 x 1,0 Mm. Sondaż Nr 67/2004 z dnia 03.08.2004 r.
Oddalone 4,4 Mm na ENE od wejścia głównego; 2,5 Mm na NE od pławy GD.
Pozycja środka: = 54° 333 N; = 018° 425 E
Oznakowane pławą świetlną żółtą (w centrum Wysypiska): Fl.Y. 3s