Kapitanat Portu Gdynia

Właściwość terytorialna Kapitanatu Portu Gdynia rozciąga się na przyległe do granic portu wody w pasie 1 Mm od 78,8 km pasa technicznego (ok. 1 Mm na północ od mola w Sopocie) do południowej granicy redy łącznie z redą i kotwicowiskami oraz w pasie 1 Mm od północnej granicy redy do przystani rybackiej w Rewie włącznie do 99,48 km pasa technicznego. (Zarządzenie Nr 25 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 15.09.1997r.)