Instrukcja BIP

Poruszanie się po stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Morskiego w Gdyni umożliwia menu przedmiotowe umieszczone w lewej części strony Biuletynu.

Menu przedmiotowe zostało podzielone na grupy tematyczne:

  • Informacje ogólne
  • Urząd
  • Praca
  • Zamówienia publiczne

Wybierając poszczególne pozycje menu znajdujące się w danej grupie tematycznej uzyskamy interesujące nas informacje. Na wszystkich podstronach istnieje dostęp do rozwijalnego menu poziomego, z którego można przejść do innych podstron WWW w tym także do BIP.

Po prawej stronie strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Morskiego w Gdyni znajduje się także sekcja Informator Urzędowy z danymi kontaktowymi. Po wybraniu odnośnika umgdy@umgdy.gov.pl otworzy się klient poczty elektronicznej adresem poczty elektronicznej Administratora Strony. Z tej pozycji istnieje możliwość przesłania wiadomości do Urzędu Morskiego w Gdyni.

Natomiast po wybraniu odnośnika EPUAP użytkownik zostanie przekierowany do elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Morskiego w Gdyni skąd można kontaktować się z urzędem za pomocą zdefiniowanych formularzy.

Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Morskiego w Gdyni znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej – ePUAP2. W celu skorzystania z elektronicznej skrzynki podawczej należy założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP2.

Spośród udostępnionych formularzy można wybrać: Pismo ogólne do podmiotu publicznego, Pismo ogólne do podmiotu publicznego – stary wzór lub Udostępnianie informacji publicznej  (do których mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach).

Dostęp do formularzy odbywa się w następujący sposób.

  1. Należy wybrać odnośnik EPUAP na stronie Portalu Informacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni.
  2. Zalogować się do platformy ePUAP2.
  3. Wybrać: „Sprawy ogólne – Pisma do Urzędu” i wybrać właściwy wzór formularza.

Informujemy, że wnioski należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub profilem zaufanym.

W prawym górnym rogu strony znajduje się moduł wyszukujący, którego zadaniem jest przeszukiwanie danych zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Morskiego w Gdyni. W polu edycyjnym modułu należy wpisać szukaną frazę, pojedynczy wyraz lub część wyrazu i zatwierdzić przyciskiem 'szukaj'.

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: