Dyrekcja Urzędu Morskiego w Gdyni – DON

mgr inż. Jan Młotkowski zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Oznakowania Nawigacyjnego

mgr inż. Jan Młotkowski zastępca DUM w Gdyni ds. Oznakowania Nawigacyjnego na stanowisku pracy

mgr inż. Jan Młotkowski zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Oznakowania Nawigacyjnego

Wykształcenie, praca zawodowa i pełnione funkcje

1992 r. Akademia Rolniczo – Techniczna w Olsztynie
Wydz. Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego
1995 r. Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów
Profesjonalne Studium Menedżerskie
2006 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Zarządzanie Projektami
2010 r. Akademia Morska w Gdyni
Systemy Informacji Przestrzennej w Nawigacji Morskiej

Doświadczenie zawodowe:
2004-2006 – Biuro Hydrograficzne Rzeczypospolitej Polskiej (później Urząd Morski w Gdyni) – Wydział Pomiarów Morskich
1996-1997 – obsługa biura polskiej firmy na terenie Niemiec
1998 – 2008 – Urząd Morski w Gdyni:
– kierownik Morskiego Ośrodka Informacyjno Koordynacyjnego „Gum-Radio”,
– główny specjalista w Wydz. Informatyki i Elektroniki,
Od 26.11.2008 r. – Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Oznakowania Nawigacyjnego

Dane kontaktowe:

Telefon kontaktowy: +48 58 355 37 01
e-mail: donsekr@umgdy.gov.pl

Ogólny zakres kompetencji – odnośnik do Regulaminu Urzędu Morskiego w Gdyni.

Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Oznakowania Nawigacyjnego wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

 • oznakowania nawigacyjnego w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni
  pomiarów morskich,
 • zezwoleń na wykonywanie prac podwodnych,
 • ochrony zabytków w obszarach morskich będących w kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,
 • informatyki i systemów monitorowania bezpieczeństwa morskiego oraz wymiany informacji
  łączności przewodowej i bezprzewodowej Urzędu,
 • utrzymania taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni,
 • współpracy z organami administracji publicznej, Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej, instytucjami naukowymi oraz organizacjami społecznymi, w zakresie działania Pionu oznakowania nawigacyjnego,
 • współpracy międzynarodowej w zakresie działania Pionu oznakowania nawigacyjnego.

Dodatkowe informacje

 • Pełnomocnik Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w zakresie realizacji projektów z udziałem środków UE dot. zadań Pionu oznakowania nawigacyjnego,
 • Przedstawiciel Polski w międzynarodowym Stowarzyszeniu Zarządów Latarń Morskich (IALA),
 • Prawny Reprezentant Organizacji (LEAR – Legal Entity Appointed Representative) przy Komisji Europejskiej.
Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: