Dyrekcja Urzędu Morskiego w Gdyni – DT

mgr inż. Anna Stelmaszyk – Świerczyńska zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Technicznych

mgr inż. Anna Stelmaszyk – Świerczyńska zastępca DUM w Gdyni ds. Technicznych

mgr inż. Anna Stelmaszyk – Świerczyńska zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Technicznych

Wykształcenie, praca zawodowa i pełnione funkcje

1983 – 1988: Politechnika Gdańska; Wydział Hydrotechniki
1989 – 2003: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie (od majstra budowy do kierownika działu technicznego)
2003 – nadal: Urząd Morski w Gdyni, Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Technicznych

Dane kontaktowe:

Telefon kontaktowy: +48 58 355 34 01 , +48 58 620 50 13
e-mail: dtsekr@umgdy.gov.pl

Ogólny zakres kompetencji – odnośnik do Regulaminu Urzędu Morskiego w Gdyni.

  • ochrona brzegów morskich,
  • planowanie przestrzenne na morzu,
  • uzgadnianie decyzji planistycznych w pasie nadbrzeżnym,
  • budowa i utrzymanie infrastruktury dostępu do portów od strony morza (w tym drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską),
  • utrzymanie torów podejściowych do portów,
  • utrzymanie infrastruktury portowej w portach gdzie nie został powołany podmiot zarządzający.
Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: