Dyrekcja Urzędu Morskiego w Gdyni – DIM

mgr inż. kpt. ż.w. Bogdan Rojek – Zastępca Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej

mgr inż. kpt. ż.w. Bogdan Rojek – Zastępca Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej

mgr inż. kpt. ż.w. Bogdan Rojek – Zastępca Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej

Wykształcenie, praca zawodowa i pełnione funkcje

1984 – 1989: Wyższa Szkoła Morska w Gdyni
1989 – 1991: Polskie Linie Oceaniczne
Doświadczenie zawodowe:
1991 – 2001: statki obcych bander
2001 – 2005: Urząd Morski w Gdyni, Główny Operator Służby Kontroli Ruchu Statków „VTS Zatoka Gdańska”
01.01.2006 – Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Inspekcji Morskiej.
19.04.2016 – p.o. Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni

Dane kontaktowe:

Telefon kontaktowy: +48 58 355 33 01, +48 58 620 50 13
e-mail: dimsekr@umgdy.gov.pl

Ogólny zakres kompetencji       (szczegółowy zakres tutaj):

Nadzór nad wykonywaniem zadań Urzędu w zakresie:

 • stanu bezpieczeństwa polskich statków morskich oraz wydawania dokumentów,
 • stwierdzających stan bezpieczeństwa statków i ich wyposażenia,
 • obsady stanowisk na statkach morskich oraz wydawania dokumentów kwalifikacyjnych dla członków załóg statków morskich oraz pilotów morskich i nurków,
 • nadzoru warunków pracy marynarzy na polskich statkach morskich,
 • przeprowadzania inspekcji statków obcych w zakresie wynikającym z zobowiązań międzynarodowych i UE,
 • nadzoru nad ochroną żeglugi i portów morskich w odniesieniu do statków,
 • bezpieczeństwa żeglugi morskiej, systemów nadzoru i monitorowania ruchu morskiego i przekazywania informacji właściwym instytucjom oraz służbom krajowym i UE,
 • ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem oraz kontroli paliwa okrętowego i jego dostawców,
 • utrzymania porządku portowo-żeglugowego, wykonywania holowania i cumowania w portach morskich oraz pilotażu morskiego,
 • nadzoru nad ratowaniem życia,
 • nadzoru przeciwpożarowego w morskich portach i przystaniach,
 • rejestracji pasażerów i praw pasażerów podróżujących drogą morską.

Dodatkowe informacje

 • Krajowy Koordynator Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji (Koordynator SafeSeaNet i LRIT),
 • Przedstawiciel Polski w Grupie Sterującej Wysokiego Szczebla ds. SafeSeaNet Państw Członkowskich UE i Komisji Europejskiej,
 • Przedstawiciel Polski w Komitecie UE ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczenia Morza przez Statki (COSS),
 • Ekspert w Grupie Eksperckiej Państw Członkowskich UE i Komisji Europejskiej ds. Elektronicznych Formalności Sprawozdawczych dla statków (eMS) i wdrożenia Maritime National Single Window,
 • Przedstawiciel Polski w Eksperckiej Grupie Roboczej ds. bezpieczeństwa statków pasażerskich (PSS) Państw Członkowskich UE i Komisji Europejskiej,
 • Delegat Polski w Grupie Eksperckiej HELCOM ds. tras żeglugowych i bezpieczeństwa żeglugi na Bałtyku (SAFENAV),
 • Ekspert Polski w posiedzeniach Grupy Roboczej Rady UE ds. Transportu Morskiego,
 • Członek delegacji Polski na posiedzenia Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO),
 • Przewodniczący krajowej Sekcji Implementacji Instrumentów IMO (III) Ośrodka ds. IMO.
Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: