Zamówienia Publiczne

Dialog techniczny:

 • Aktualne:
  [catlist name=zamowienia+dialog_techniczny+aktualne_dialog_techniczny date=yes date_tag=span date_class=lcp_date numberposts=20 pagination=yes instance=732]
 • Archiwum:
  [catlist name=zamowienia+dialog_techniczny+archiwum_dialog_techniczny date=yes date_tag=span date_class=lcp_date numberposts=20 pagination=yes instance=733]

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30 tys. Euro:

 • Zamówienia planowane:
  [catlist name=zamowienia+do30k+30kzamowieniaplanowane date=yes date_tag=span date_class=lcp_date numberposts=20 pagination=yes instance=2]
 • Zamówienia ogłoszone:
  [catlist name=zamowienia+do30k+30kzamowieniaogloszone date=yes date_tag=span date_class=lcp_date numberposts=20 pagination=yes instance=3]
 • Wyniki zamówień:
  [catlist name=zamowienia+do30k+30kzamowieniawyniki date=yes date_tag=span date_class=lcp_date numberposts=20 pagination=yes instance=4]
 • Archiwum zamówień:
  [catlist name=zamowienia+do30k+30kzamowieniaarchiwum date=yes date_tag=span date_class=lcp_date numberposts=20 pagination=yes instance=5]

Zamówienia publiczne o wartości przekraczającej 30 tys. Euro:

 • Zamówienia planowane:
  [catlist name=zamowienia+pow30k+zamowieniaplanowane date=yes date_tag=span date_class=lcp_date numberposts=20 pagination=yes instance=7]
 • Zamówienia ogłoszone:
  [catlist name=zamowienia+pow30k+zamowieniaogloszone date=yes date_tag=span date_class=lcp_date numberposts=20 pagination=yes instance=8]
 • Wyniki zamówień:
  [catlist name=zamowienia+pow30k+zamowieniawyniki date=yes date_tag=span date_class=lcp_date numberposts=20 pagination=yes instance=9]
 • Archiwum zamówień:
  [catlist name=zamowienia+pow30k+zamowieniaarchiwum date=yes date_tag=span date_class=lcp_date numberposts=20 pagination=yes instance=10]

Usługi społeczne:

 • Ogłoszenia:
  [catlist name=zamowienia+uslugi_spoleczne+ogloszenia_uslugi_spoleczne date=yes date_tag=span date_class=lcp_date numberposts=20 pagination=yes instance=832]
 • Wyniki:
  [catlist name=zamowienia+uslugi_spoleczne+wyniki_uslugi_spoleczne date=yes date_tag=span date_class=lcp_date numberposts=20 pagination=yes instance=833]
 • Archiwum:
  [catlist name=zamowienia+uslugi_spoleczne+archiwum_uslugi_spoleczne date=yes date_tag=span date_class=lcp_date numberposts=20 pagination=yes instance=834]
Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: