Dyrekcja Urzędu Morskiego w Gdyni

dr inż. kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni - Wiesław Piotrzkowski

dr inż. kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

inż. kpt. ż.w. Maciej Jeleniewski – Zastępca Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej

Zastępca Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej inż. kpt. ż.w. Maciej Jeleniewski

inż. kpt. ż.w. Maciej Jeleniewski – Zastępca Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej

mgr inż. Jan Młotkowski zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Oznakowania Nawigacyjnego

Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Oznakowania Nawigacyjnego mgr inż. Jan Młotkowski

mgr inż. Jan Młotkowski zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Oznakowania Nawigacyjnego

mgr inż. Anna Stelmaszyk – Świerczyńska zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni  ds. Technicznych

Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Technicznych

mgr inż. Anna Stelmaszyk – Świerczyńska zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Technicznych

mgr inż. Barbara Olczyk Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni do spraw Inwestycyjnych

 

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: