Zarządzenie Nr 10 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie określenia granicy przystani morskiej "Mechelinki" w Mechelinkach (gmina Kosakowo) ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2264, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 2620 )