Zarządzenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni porządkowe Nr 14 Z dnia 16.06.2004r. w sprawie listy obiektów portowych ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 79 poz. 1479, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 90 poz. 1106 )
Tekst jednolity.
Zarządzenia zmieniające:
1. Zarządzenie porządkowe Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni Nr 15 z dnia 11.08.04r.
2. Zarządzenie porządkowe Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni Nr 26 z dnia 07.12.05r.