Zarządzenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni Nr 9 z dnia 29.04.2004r w sprawie dodatkowych wymagań i procedur dotyczących bezpieczeństwa załadunku i wyładunku masowców ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 62 poz. 1186, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 67 poz. 795 )
Tekst jednolity.
Zarządzenia zmieniające:
1. Zarządzenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni Nr 19 z dnia 16.12.2004r.
2. Zarządzenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni Nr 28 z dnia 16.12.2005r.