Zarządzenie porządkowe Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni Nr 6 z dnia 14.04.2004r. w sprawie zmiany zarządzenia porządkowego w sprawie ustanowienia systemu nadzoru ruchu statków VTS Zatoka Gdańska (ang. Vessel Traffic Services for Gulf of Gdańsk) ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 57 poz. 1105, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 53 poz. 686 )