Sztuczne zasilanie brzegu Półwyspu na odcinku środkowym wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
Numer umowy: 11/IOW/2015
Data obowiązywania: 2015-05-26
Wykonawca: Zakład Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW Service Sp zo.o., 71-431 Szczecin , ul. Ogińskiego 14 a/1
Wartość umowy: 18300000 zł