Kontynuacja pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu na Projekcie Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) Etap I
Numer umowy: WI4-KSBM-3805-66/15
Data obowiązywania: 2015-05-18
Wykonawca: CELNET sp. z o.o. S.K.A., ul. Stawki 3A/7, 00-193 Warszawa
Wartość umowy: 120000 zł