Świadczenie usług telekomunikacyjnych sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni w siedzibie głównej przy ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia oraz w 37 placówkach terenowych
Numer umowy: WI-3/TS/05/2015
Data obowiązywania: 2015-05-21
Wykonawca: Orange Polska SA, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
Wartość umowy: 151080.9 zł