Nazwa procedury:
Zgłaszanie oraz uzyskiwanie zgody i warunków na wejście do portu i obsługę ładunków niebezpiecznych.
Wymagane dokumenty:
Wniosek zawierający informacje o drodze wprowadzenia ładunku niebezpiecznego (statek, ląd) z podaniem nazwy oraz parametrów statku, informacji o nazwie i klasie ładunku zgodnie z IMDG oraz ilości ładunku.
Formularze:
Brak.
Opłaty administracyjne:
Brak.
Opłata skarbowa:
Brak.
Termin i sposób załatwiania:
Do 48 godzin w dni robocze.
Jednostka odpowiedzialna:
KGA dla portu w Gdyni.
KGK dla portu w Gdańsku.
Miejsce złożenia dokumentów:
Właściwy Kapitanat Portu.
Tryb odwoławczy:
Brak.
Podstawa prawna:
1. Zarządzenie porządkowe Nr 4 DUM z dnia 07.08.2000 r. w sprawie zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzeniania się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia - z późniejszymi zmianami;
2.Zarządzenie Nr 9 DUM z dnia 16 lipiec 2018r. - Przepisy portowe - z późniejszymi zmianami;
3. Zarządzenie nr 11 DUM z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie bezpieczeństwa ruchu i postoju zbiornikowców przewożących ładunki niebezpieczne - z późniejszymi zmianami.