Wykonanie i dostawa materiałów drukowanych
Numer umowy: FE-3800-85/2015
Data obowiązywania: 2015-05-05
Wykonawca: ABC Poligrafii s.c. D. Zając, K. Górecka-Wolny, P. Wolny, 40-833 Katowice, ul. Obroki 77
Wartość umowy: 39115.23 zł