Organizacja konferencji zamykającej
Numer umowy: FE-3800-83/2015
Data obowiązywania: 2015-05-05
Wykonawca: Pracownia Reklamy AD Halina Zaleńska, 30-718 Kraków, ul. Myśliwska 68
Wartość umowy: 20295 zł