Zarządzenie porządkowe Nr 4 z dnia 07.08.2000r. w sprawie zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia na obszarze morskich portów i przystani leżących w zakresie właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 108, poz.705, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 50, poz.657 )
Tekst jednolity.
Zarządzenia zmieniające:
1. Zarządzenie porządkowe Nr 1 z 02.02.01r.
2. Zarządzenie porządkowe Nr 2 z 13.02.01r.
3. Zarządzenie porządkowe Nr 5 z 10.09.01r.
4. Zarządzenie porządkowe Nr 16 z 25.07.07r.
5. Zarządzenie Porządkowe Nr 12 z 11.12.12 r.