Zarządzenie porządkowe Nr 3 z dnia 23.09.1991r. w sprawie ustalenia granic lądowych dla morskich przystani rybackich położonych w obrębie pasa technicznego Urzędu Morskiego w Gdyni ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 19, poz.133, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 14, poz. 74 )
Tekst jednolity.
Zarządzenia zmieniające:
1. Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 09.04.2008r.