Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich

INZ_okladka_Studium
Na zlecenie Dyrektorów Urzędów Morskich w Szczecinie, Słupsku i Gdyni zostało opracowane „Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z analizami przestrzennymi”.

„Studium….” nie ma (w zakresie prawnym) charakteru dokumentu takiego jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, określone w ustawie z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Udziela się zgody na wykorzystanie fragmentów „Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z analizami przestrzennymi” pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia. Formy bez podpisu będą traktowane jako naruszenie prawa autorskiego.

Pobierz dane GIS