Przygotowanie oraz druk publikacji książkowej pod roboczym tytułem: "Wykorzystanie środków UE w latach 2007-2013 w 95-letniej historii Urzędu Morskiego w Gdyni"
Numer umowy: FE-381-55/15
Data obowiązywania: 2015-03-27
Wykonawca: Lechosław Stefaniak ul. Współczesna 4c/58, 80-180 Borkowo
Wartość umowy: 39800 zł