Przebudowa nabrzeża nr VII rzeki Motławy w Gdańsku oraz nabrzeża rzeki Motławy (część odcinka XII) na wyspie Ołowianka
Numer umowy: TI1-JK-3800/69/712/7/15
Data obowiązywania: 2015-03-19
Wykonawca: NAVIMOR – INVEST S.A., 80-266 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 212
Wartość umowy: 6088823.85 zł