Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy wiejskiej Elbląg ( Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 845 )