Dostosowanie konstrukcji nabrzeża w miejscu połączenia odcinka XIV z istniejącym odcinkiem XIII
Numer umowy: TI.1-JK-3805/26/137/5/15
Data obowiązywania: 2015-03-04
Wykonawca: NAVIMOR – INVEST S.A., 80-266 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 212
Wartość umowy: 147600 zł