Naprawa uszkodzeń na statku Zodiak II powstałych w wyniku kolizji spowodowanej przez statek RIX Gulf w dniu 17.03.2022
Numer umowy: TP.3800.01.ZII.2022
Data obowiązywania: 2022-05-10
Wykonawca: Remontowa Shipbuilding S.A. ul. Swojska 8 80 – 958 Gdańsk
Wartość umowy: 143862 zł