Prace podczyszczeniowe i refulacyjne od km 10+400 do km 18+600 - „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”
Numer umowy: RI.372.73.669.1.6.2022.DS
Data obowiązywania: 2022-05-06
Wykonawca: NDI S.A. ul. Powstańców Warszawy 19 81-718 Sopot (Lider Konsorcjum) NDI SOPOT S.A. ul. Powstańców Warszawy 19 81-718 Sopot (Partner Konsorcjum) Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. ul. Przetoczna 66, 80-702 Gdańsk (Partner Konsorcjum)
Wartość umowy: 129426802.9 zł