18 maja Międzynarodowym Dniem Kobiet w Żegludze

miedzynarodowy dzień kobiet na morzu

Zgromadzenie Międzynarodowej Organizacji Morskiej przyjęło rezolucję, ogłaszającą Międzynarodowy Dzień Kobiet w Żegludze, który ma być obchodzony 18 maja każdego roku.

Obchody mają na celu promowanie rekrutacji, zatrzymywania i trwałego zatrudnienia kobiet w sektorze morskim, podniesienie rangi kobiet w sektorze morskim, wzmocnienie zaangażowania IMO w realizację celu 5. ONZ Zrównoważonego Rozwoju (równość płci) oraz wspierać prace zapobiegające obecnej nierównowadze płci w zatrudnieniu na morzu.

Rezolucja zachęca państwa członkowskie IMO, przemysł morski i wszystkie inne podmioty zaangażowane w żeglugę do promowania i świętowania Międzynarodowego Dnia Kobiet w Morzu w odpowiedni i znaczący sposób.

Sekretarz Generalny IMO Kitack Lim powiedział: „Ten dzień dla kobiet na morzu będzie przedłużeniem wysiłków na rzecz osiągnięcia 5. celu zrównoważonego rozwoju w zakresie równości płci. Jest to doskonała kontynuacja tematu z 2019 r., dotyczącego wzmocnienia pozycji kobiet na morzu i rezolucji Zgromadzenia przyjętej w 2019 r. Cieszę się, że państwa członkowskie przyłączyły się do apelu o stworzenie środowiska bez barier dla kobiet, tak aby wszystkie kobiety mogły w pełni, bezpiecznie i bez przeszkód uczestniczyć w działaniach społeczności morskiej, w tym żeglugi morskiej i w przemyśle morskim”

Propozycja ustanowienia Międzynarodowego Dnia Kobiet na Morzu została zatwierdzona przez Komitet Współpracy Technicznej (TC) IMO we wrześniu 2021 r., a następnie zatwierdzona przez Radę IMO w listopadzie 2021 r.

Rezolucja Zgromadzenia IMO z 2019 r. w sprawie stworzenia środowiska wolnego od barier dla kobiet w sektorze morskim.

Rezolucja Zgromadzenia IMO z 2022 r. w sprawie Międzynarodowego Dnia Kobiet na Morzu